Quá trình phát triển của Hội

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (gọi tắt là FVSAK) được thành lập ngày 25 tháng 8 năm 2007, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Hội hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết, nhất trí bởi các lưu học sinh đang học tập, công tác trên nước bạn Hàn Quốc cũng như tại quê hương Việt Nam.

Ảnh 1: Gặp mặt thường niên của Hội tại Hàn Quốc

FVSAK tiền thân là Ban Vận động sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, thành lập vào ngày 19/09/2006 (ngày này đã được lấy làm ngày truyền thống của Hội kể từ đó); với mục tiêu ban đầu là tổ chức gặp mặt giao lưu hàng năm giữa các lưu học sinh đang học tập, làm việc tại Hàn Quốc, nhằm gắn kết các lưu học sinh, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, nghiên cứu và sinh hoạt; đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống trên nước bạn. Vì thế, FVSAK thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần cho các hội viên.

Cùng với sự lớn mạnh của Hội, FVSAK còn đảm trách vai trò mở rộng quan hệ với các tổ chức khác dựa trên tinh thần xây dựng hợp tác bình đẳng, cũng như đẩy mạnh quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam – Hàn Quốc; tăng cường trao đổi học sinh – sinh viên, thúc đẩy giao thương giữa các tổ chức, hiệp hội của hai bên.

Đến nay, Hội đã có hàng trăm thành viên đang công tác tại các cơ quan Chính phủ, đơn vị nhà nước, các hiệp hội, tổ chức và hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở cả Việt Nam, lẫn Hàn Quốc.